Kontakt

Klikochron.pl to internetowa oferta

simplesurance GmbH
Am Karlsbad 16
10785 Berlin

Telefon: 800707041
E-Mail: support [at] klikochron.pl

Prezes: Robin von Hein, Joachim von Bonin, Manuel Kester, Dominik Bark
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 142163 B
NIP: 30/535/50151

Spółka simplesurance GmbH jest wpisana do rejestru pośredników jako pośrednik ubezpieczeniowy posiadający uprawnienia zgodnie z § 34 d ust. 1 niemieckiej ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (GewO) pod numerem: D-KE16-N09NS-41. Fakt dokonania wpisu do rejestru pośredników można zweryfikować w:

Organem nadzorującym działalność spółki simplesurance GmbH jako pośrednika ubezpieczeniowego jest Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (Deutsche Industrie- und Handelskammer e.V.), Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 0180 / 5005850 (14 eurocentów/min z telefonów stacjonarnych w Niemczech, z telefonów komórkowych maks. 42 eurocenty/min) lub na stronie internetowej: www.vermittlerregister.info . Pozwolenie zostało udzielone przez Izbę Przemysłowo Handlową w Berlinie, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin

Status: Przedstawiciel ubezpieczeniowy zgodnie z § 34 d ust. 1 GewO, Republika Federalna Niemiec. Regulacje prawa pracy:

§ 34d niemieckiej ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (Gewerbeordnung- GewO)
§§ 59 – 68 niemieckiej ustawy o umowach ubezpieczeniowych (Versicherungsvertragsgesetz - VVG)
Rozporządzenie ws. pośrednictwa ubezpieczeniowego (Versicherungsvermittlerverordnung -VersVermV)

Regulacje prawne dostępne są na stronie internetowej, której administratorem jest Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości oraz spółka juris GmbH: www.gesetze-im-internet.de