Ochrona danych osobowych

Odpowiedzialność za treści

Treści na naszych stronach zostały opracowane z najwyższą starannością. Mimo to nie możemy gwarantować poprawności, kompletności i aktualności zamieszczanych treści. Jako usługodawca ponosimy zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG) odpowiedzialność zgodnie z ogólnymi przepisami prawnymi za własne treści na tych stronach. Zgodnie z § 8 do 10 TMG nie jesteśmy jako usługodawca zobowiązani do kontroli i sprawdzania obcych, przekazywanych lub gromadzonych informacji, które mogłyby wskazywać na niezgodną z prawem działalność. Powyższe ustalenia nie tyczą się zobowiązania do usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawynymi. Odpowiedzialność w tym względzie możliwa jest dopiero od momentu poznania konkretnego przypadku złamania prawa. Po ujawnieniu przypadków łamania prawa treści takie będziemy natychmiast usuwać.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Z tego powodu nie możemy też odpowiadać za te obce treści. Za treści umieszczone na podlinkowanych stronach odpowiedzialny jest usługodawca lub administrator danej strony. Podlinkowane strony zostały w momencie umieszczenia linków sprawdzone pod względem możliwych naruszeń prawa. W momencie podlinkowania nie stwierdzono treści sprzecznych z prawem. Ciągła kontrola treści podlinkowanych stron nie jest jednakże możliwa bez konkretnych poszlak wskazujących na łamanie prawa. Po ujawnieniu przypadków łamania prawa linki takie będziemy natychmiast usuwać.

Prawa autorskie

Treści i dzieła na tych stronach sporządzone przez administratora podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie oraz każdy inny sposób wykorzystania wychodzący poza granice praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora czy wykonawcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony dozwolone są wyłącznie do celów prywatnych, a nie do użytku komercyjnego. Wszystkie treści na tej stronie, które nie zostały sporządzone przez administratora, umieszczono przestrzegając praw autorskich osób trzecich. W szczególności treści pochodzące od osób trzecich zostały jako takie oznakowane. Jeśli mimo to zauważone zostanie złamanie prawa autorskiego, prosimy o odpowiednią informację. Po ujawnieniu przypadków łamania prawa treści takie będziemy natychmiast usuwać.

Ochrona danych osobowych

Korzystanie z naszych stron internetowych możliwe jest z reguły bez podawania danych osobowych. Jeśli przez nasze strony zbierane są dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) to wyłącznie, o ile to możliwe, dobrowolnie. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że przekazywanie danych w internecie (np. podczas komunikacji mailowej) może nie być całkowicie bezpieczne. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych udostępnionych w ramach obowiązku, w zakładce Kontakt, w celu przesyłania w sposób jednoznaczny niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Administrator strony stanowczo zastrzega sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku przysłania niezamówionych materiałów reklamowych, np. przez spam mailowy.

Polityka prywatności przy korzystaniu z Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych dostarczanej przez firmę Google Inc. (dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, tj. pliki tekstowe, które zostają zapisane na komputerze użytkownika i które służą do analizy korzystania ze stron internetowych przez użytkownika. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimowości IP na tej stronie internetowej IP użytkownika jest na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do układu Europejskiego Obszaru Gospodarczego wcześniej skracane przez firmę Google.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP użytkownika jest przesyłany do serwera Google w USA i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje zebrane informacje w celu oceny korzystania użytkownika ze strony, tworzenia raportów dotyczących obecności na stronach oraz świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest przechowywany z innymi danymi firmy Google.

Można poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce wykluczyć zapisywanie plików cookies; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Ponadto można zapobiec zbieraniu danych generowanych przez cookies dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny i przesyłaniu ich do Google (w tym adresu IP użytkownika), a także ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując w swojej przeglądarce wtyczkę dostępną na stronie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Źródła: Disclaimer eRecht24, portal adwokata Sörena Sieberta zajmujący się prawem internetowym, disclaimer Facebook eRecht24, oświadczenie ws. ochrony danych osobowych dla Google Analytics